Јереј Далибор Стојадиновић

Парох седме парохије
електронска пошта:

мобилни телефон:

063 831 2610

задужењe
 1. Баба Вишњина од 49-51
 2. Борислава Пекића (цела улица)
 3. Булевар краља Александра од 116-124
 4. Голсвордијева од 1-31 и (парна страна)
 5. Катанићева (непарна страна)
 6. Кичевска (цела улица)
 7. Коче капетана (непарна страна) и од 42 (до краја)
 8. Крунска од 73 (до краја) и од 72 (до краја)
 9. Курсулина од 38 (до краја)
 10. Макензијева од 60-66
 11. Млатишумина од 1-13 и (парна страна)
 12. Молерова од 25-57 и од 2-84
 13. Његошева од 53-65
 14. Патријарха Гаврила ( Д.Богдановића) (цела улица)
 15. Трнска (цела улица)
 16. Хаџи-Ђерина (цела улица)
 17. Хаџи- Проданова (цела улица)