Крстови на Храму Светог Саве

Велики крст урађен је у фабрици „Прва искра” у априлу 1989. године, а преосталих 17 крстова у предузећу „Технокопинг”.

Три краја крста завршавају се са три полиране кугле које представљају Свету Тројицу. Средиштем крста протеже се полирани унутарњи крст. У угловима, између кракова крста, постављена су оцила. Ова доградња крста нашим симболима значи ближе одређење “нашег Православног крста”, али у грађењу симбола оцила – огња – светла, има се у виду вишеслојно значење као четири Јеванђеља, четири светла која обасјавају свет.

Храм има укупно 18 крстова:

• позлаћени велики крст на главној куполи је 10,5 метара видљиве висине (заједно са постољем је 12 м)
• четири крста од по 4 м висине на звоницима
• осам крстова од по 3,5 м висине на кулама портала и
• пет крстова од по 1,2 метра на апсиди олтара.