Врачарски плато

На простору Врачарског платоа налази се Храм светог Саве, Парохијски дом Храма, Народна библиотека Србије и место за будућу зграду Патријаршије СПЦ.

Слободан простор између тих значајних објеката формира Светосавски трг. Није било могуће замислити завршен Храм са неуређеном околином, те је пројектовано и изведено уређење простора испред и око цркве, приступних улица и паркирање.

Носилац пројекта, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, сносила је све трошкове радова. Стручни тим архитеката, инжењера хортикултуре, грађевине и електротехнике, који је пројектовао уређење Светосавског трга, чине архитекта Ђорђе Бобић, проф. др Владимир Мацура, гђа Ђурђица Иванчевић, г.г. Хранислав Милановић, Михајло Мишић и Срђан Шкулић.

Укупна површина комплекса је 59.039 м², од чега је под зеленилом 34.000 м², а површина од преко 24.000 м² је под пешачким стазама и трговима. Засађено је 155 комада лишћарских стабала, 920 комада четинарских садница, 1.000 ком. листопадног и зимзеленог шибља, 200 метара живе ограде, 800 комада ружа, 2.500 струкова сезонског цвећа, 800 ком. шимшира и бербериса, 15.000 м² травнатог бусена.

Око порте Храма подигнута је жива ограда која не омета поглед на Храм.

Урађена је комплетна инфраструктура: водовод, канализација, хидрантска мрежа, јавно осветљење и пратеће електро-инсталације, као и оптички каблови за телевизијске преносе свих великих догађања у Храму св. Саве. На преломној тачки кретања главном алејом, када она скреће ка главном улазу Храма, постављене су фонтана и чесма.

Поглед на Светосавски плато са куполе Храма

Зграда Народне библиотеке Србије и Парохијски дом Храма

У оквиру изградње и уређења овог комплекса изведени су радови:
– на озелењавању
– на поплочавању бетонских стаза
– изградња фонтане и три јавне чесме
– изградња два дечија игралишта
– на изградњи јавног санитарног објекта површине 250 м²
– на постављању три јавне телефонске говорнице
– на уређењу Крушедолске улице
– на одводњавању целог комплекса
– на изградњи хидрантске мреже за наводњавање зелених површина (преко 5.000 м² цеви)
– на постављању преко 300 уређаја за расвету
– на декоративној расвети споменика св. Сави и вожду Карађорђу
– на уграђивању преко 17.000 м³ бетона и 35.000 кг арматуре
– на изради и постављању урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе, стубићи …), итд. Простор између стаза на Тргу намењен је окупљању у време свечаних дана, али и свакодневној доколици. Ту се истиче централни део Трга: површина између будуће Патријаршије и Народне библиотеке Србије, чијим средиштем доминира широка главна алеја. Између Парохијског дома и цркве св. Саве уређен је мањи трг, примерен величини ових зграда, интимнији и скромнији. Исто важи и за угаону нишу коју са стране Храма формира зграда Народне библиотеке.
Зграда будуће Патријаршије биће репрезентативна градска палата и на овом месту треба да буде вредан допринос архитектури Београда али, пре свега, да буде достојна свога места на Светосавском тргу. Циљ је, такође, да Патријаршија буде интегрални део уређења укупног простора Врачарског платоа, а да као архитектонско дело успостави хармоничну просторну и ликовну комуникацију са Спомен-храмом, Црквом светог Саве и Народном библиотеком Србије.