Спољашње декоративно осветљење Храма Светог Саве на Врачару изузетно је сложен и захтеван задатак. Плато око Храма представља центар духовности и културе, и свакако превазилази оквире Београда.

Откријте како је осветљење имплементирано да би на најбољи начин истакло лепоту Храма.

Dekorativno osvetljenje Hrama

Како је постављено декоративно осветљење Храма?

Уређење овог простора је неопходно како би могао и својим ликом да одговори улози која му је историјом и судбином дата. Примарна удаљеност и правац сагледавања Храма се не могу раздвајати, јер он једнако атрактивно изгледа и из непосредне близине и са панорамске удаљености, тако да не постоји доминантна ‘страна’ Храма.

Осветљење Храма се равноправно третира као блиско и панорамско сагледавање здања, као и свих његових страна. За разгледање Храма из непосредне близине осветљени су сви релевантни архитектонски детаљи: портали са украсима и мозаиком, каскадни венци, плитки пиластери, украси на прозорима, бифоре и слично. Елементи здања истакнути на овај начин хармонично се уклапају у општу слику доживљену посматрањем Храма са удаљенијих позиција.

За сагледавање са већих удаљености наглашена је основна силуета објекта са уочљивим примарним деловима у које спадају: главна купола са крстом, звоници, полукуполе и портал са улазним тремом, и као архитектонска композиција разуђених и репрезентативих фасадних делова објекта.

Објекат је осветљен од куполе до подножја звоника, целим својим габаритом, чиме се његова грандиозност потенцира и у ноћним сатима. Важно је напоменути да су ови принципи осветљења за блиско и панорамско сагледавање интегрално третирани и обезбеђују јединствено хармонично и уравнотежено решење.

На суседним фасадним површинама Храма наизменично се смењују светлост и сенке, да би се истакла разуђеност целог здања, али и његових примарних делова, и верно приказала разиграност форми делова објекта. Равноправно су осветљени делови конструкције истог значаја, при чему је снага извора светлости прилагођена величини површине која се осветљава. Посебно локално осветљење намењено је детаљима већег значаја. Резултат је осветљење које прати хијерархију вредности различитих делова фасаде

Сазнајте занимљиве чињенице о осталим деловима Храма, кликом на неку од следећих тема.

Мени