На простору Врачарског платоа налази се Храм Светог Саве, Парохијски дом Храма, Народна библиотека Србије и место за будућу зграду Патријаршије СПЦ. Слободан простор између тих значајних објеката формира Светосавски трг. Није било могуће замислити завршен Храм са неуређеном околином, те је пројектовано и изведено уређење простора испред и око цркве, приступних улица и паркирање.

Сазнајте како је овај плато пројектован и шта се на њему све налази.

Vračarski plato

Инфраструктура Врачарског платоа

Урађена је комплетна инфраструктура: водовод, канализација, хидрантска мрежа, јавно осветљење и пратеће електро-инсталације, као и оптички каблови за телевизијске преносе свих великих догађања у Храму св. Саве. На преломној тачки кретања главном алејом, када она скреће ка главном улазу Храма, постављене су фонтана и чесма.

Простор између стаза на Тргу намењен је окупљању у време свечаних дана, али и свакодневној доколици. Ту се истиче централни део Трга: површина између будуће Патријаршије и Народне библиотеке Србије, чијим средиштем доминира широка главна алеја. Између Парохијског дома и цркве св. Саве уређен је мањи трг, примерен величини ових зграда, интимнији и скромнији. Исто важи и за угаону нишу коју са стране Храма формира зграда Народне библиотеке.

Зграда будуће Патријаршије биће репрезентативна градска палата и на овом месту треба да буде вредан допринос архитектури Београда али, пре свега, да буде достојна свога места на Светосавском тргу. Циљ је, такође, да Патријаршија буде интегрални део уређења укупног простора Врачарског платоа, а да као архитектонско дело успостави хармоничну просторну и ликовну комуникацију са Спомен-храмом, Црквом Светог Саве и Народном библиотеком Србије.

Сазнајте занимљиве чињенице о осталим деловима Храма, кликом на неку од следећих тема.

Мени