УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Услови куповине о којима Вас овим путем обавештавамо као посетиоца наше интернет стране важе за продају производа из продајног асортимана Спомен Храма Светог Саве са седиштем у улици Крушедолска 2а, 11 000 Београд, Врачар (у даљем тексту: Трговац) путем интернет странице https://hramsvetogsave.rs

Основни подаци о правном лицу

Назив: Спомен Храм Светог Саве
Адреса: Крушедолска 2а, 11 000 Београд, Врачар
Делатност: Делатност верских организација
Шифра делатности: 94.91
Матични број: 17435213
Порески број (ПИБ): 102793572
Wеб адреса: https://hramsvetogsave.rs
Контакт телефон: +381 11 24 32 585
Контакт е-пошта: internet.prodaja@hramsvetogsave.rs

Поступак куповине

Куповина производа који се продају путем сајта https://hramsvetogsave.rs се може извршити од стране посетилаца сајта. Поручивањем производа купац прихвата ове Услове куповине. Сматраће се да је потврдом поручивања од стране Трговца закључен уговор између Трговца и купца.

Куповина

Куповина може бити извршена од стране посетилаца сајта уносом тражених података – име, презиме, адреса, контакт телефон, контакт е-пошта. Трошкови доставе нису укључени у цену производа.

Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се курс (средњи курс Народне Банке Србије). Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.

Начини плаћања

Плаћање поруџбине извршене путем сајта https://hramsvetogsave.rs је могуће извршити платним картицама, уплатом на текући рачун Трговца и плаћањем при преузимању. Рачун ће купцу бити достављен уз поруџбину.

Достава

Након слања поруџбине од стране Купца почиње статус обраде поруџбине. Током обраде на адресу електронске поште купца биће послато обавештење о потврди поруџбине. У случају било каквих нејасноћа или проблема везаних за поруџбину, Спомен Храм Светог Саве ће контактирати купца без одлагања. Доставу реализује курирска служба на дискретан, пажљив и поуздан начин у року од пет радних дана (субота и недеља не спадају у радне дане).

Уколико дође до ванредних околности, које у потпуности онемогућују испоруку, о томе ћете бити обавештени на контакт који сте нам дали приликом поручивања производа.

Цене

Све цене које су исказане на сајту https://hramsvetogsave.rs су изражене у динарима. Спомен Храм Светог Саве није обвезник ПДВ-а.

За све поруџбине узимају се важеће цене у тренутку потврде плаћања. Спомен Храм Светог Саве задржава право да тренутне цене може променити у сваком тренутку. Куповина робе уз посебне ценовне погодности и/или уз посебне продајне подстицаје обавља у складу са Условима који су објављени на сајту.

Интелектуална својина

Сав садржај (текстови, слике и други материјали) који се налази на https://hramsvetogsave.rs представља интелектуалну својину Трговца или трећих лица од којих је Спомен Храм Светог Саве добио сагласност за његово коришћење. Забрањена је свака употреба садржаја сајта https://hramsvetogsave.rs у комерцијалне или у друге сврхе без изричите писмене сагласности Трговца.

Политика рекламација

Интернет продавница Спомен Храма Светог Саве  послује  у складу са Законима Републике Србије и поштује права својих купаца.

Рекламације и повраћај робе можемо поделити у две основне групе:

  1. Рекламација у тренутку достављања робе ако је: пошиљка отворена, оштећена, некомплетна или не одговара спецификацији рачуна који се налази у пошиљци (ово морате утврдити на лицу места, испред курира проверити робу и одмах реагујте). Ако курир напусти место испоруке, а Ви пријавите неисправност касније или некомплетност пошиљке рекламација неће бити уважена.
  2. Рекламација на функционалну исправност производа: У том случају, путем имејла обавештавате нас о каквом се функционалном недостатку ради. Молимо Вас да у опису будете детаљни и евентуално пошаљете фотографију оштећеног производа на нашу имејл адресу: internet.prodaja@hramsvetogsave.rs

Рекламација на функционалну исправност производа биће прихваћена само ако се рекламирана роба враћа комплетна, неоштећена и у оргиналној амбалажи.

Трошкове доставе робе за рекламацију сноси купац.

Након утврђивања функционалне неисправности у договору са нашом службом за рекламације, робу ћемо Вам заменити или вратити новац у случају да немамо исти производ који сте купили.

Рок за утврђивање веродостојности онога што је купац навео приликом враћања робе, њена замена или повраћај новца је 15 радних дана од пријема враћене робе.

Задржавамо сва права промене цене производа. У колико сте поручили робу по једној цени и по тој цени сте платили, а након тога дође до промене цене, немате права на повраћај новца.

Производи који се налазе у стакленој амбалажи, поручују се на сопствену одговорност с обзиром да се роба шаље курирском службом, а не сопственим превозом.

У вези са додатним питањима око рекламација и повраћаја робе можете нас контактирати на имејл: internet.prodaja@hramsvetogsave.rs

Повраћај средстава

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Трговац је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC, Dina i Maestro метода плаћања.

Заштита приватности корисника

У име Спомен Храма Светог Саве обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са имејл листе које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Спомен Храму Светог Саве одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Заштита поверљивих података о трансакцији

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребном SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом куповине гарантује процесор платних картица ChipCard a.d Beograd, па се тако комплетан процес наплате обавља на страницама ChipCard-а. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Политика приватности

Спомен Храм Светог Саве са седиштем у улици Крушедолска 2а, 11 000 Београд, Врачар, ПИБ: 102793572, МБ: 17435213 (у даљем тексту: Трговац) посвећује пуну пажњу заштити података о личности корисника сајта https://hramsvetogsave.rs односно купаца који од Трговца купују производе преко наведеног сајта.

Сви подаци о купцима се строго чувају и доступни су само запосленима код Трговца којима су подаци неопходни ради обављања посла. Спомен Храм Светог Саве предузима одговарајуће законске техничке и организационе мере ради заштите од неовлашћеног или незаконитог коришћења личних података купца.

Током посете сајту https://hramsvetogsave.rs Спомен Храм Светог Саве може прикупити одређене личне информације које су неопходне како би купац подесио свој налог, као и податке који су неопходни у сврху наплате или испоруку поруџбине.

Спомен Храм Светог Саве неће предати податке о купцима који су прикупљени путем сајта https://hramsvetogsave.rs или које чува у бази регистрованих купаца било ком трећем лицу, осим уколико је на такву предају података обавезан у складу са важећим законима Републике Србије.

Сајт https://hramsvetogsave.rs може да препозна ранијег корисника помоћу колачића. Колачићи персонализују посете сајту у складу са личним потребама корисника. Колачићи се могу онемогућити подешавањем Интернет поставки уређаја којим приступате сајту.

У име Спомен Храм Светог Саве обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалититне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са имејл листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени Спомен Храм Светог Саве одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Завршне одредбе

На сва питања у вези са поручивањем робе путем сајта https://hramsvetogsave.rs која нису уређена овим Условима куповине примењиваће се одредбе важећег Закона у Републици Србији.

Уговорне стране ће настојати да сва евентуална спорна питања реше мирним путем, а уколико то не буде могуће, такав спор ће решити пред стварним надлежним судом у Београду.

Спомен Храм Светог Саве задржава право да ове услове куповине мења без претходне најаве, уз објаву на https://hramsvetogsave.rs.

Мени