Значај Светог Саве огледа се у његовим делима, како оним које је чинио за свој народ, тако и онима која су остала записана на папиру. Још у раним хришћанским временима, један византијски цар је рекао: “Величина једног народа не гледа се по броју тог народа ни по територији његовој, величина једног народа гледа се по томе, колико је тај народ изнедрио из себе Светитеља и угодника Божијих”.

Ако би ово узели као мерило, онда српски народ јесте велики и Богом дани народ, јер светородна лоза Немањића дала је велике Светитеље и Просветитеље, и тиме српски народ привела Богу и Богопознању.

Погледајте стваралаштво кроз које се најбоље огледа значај Светог Саве.

Мени