Аутори, пројектанти, вођење пројекта

ПРВОБИТНИ ПРОЈЕКАТ:

Аутори пројекта:
Архитекте проф. др Богдан Несторовић и проф. Александар Дероко

Аутор конструкције:
Проф. Војислав Зађина – надзорни инжењер градње Храма од 1935.

ПРОЈЕКАТ НАСТАВКА ГРАДЊЕ:

Аутор пројекта наставка градње:
Проф. архитекта Бранко Пешић

Руководиоци наставка изградње:
Протомајстор проф. архитекта Бранко Пешић, од 1985. до 1996. године
Протонеимар проф. др Војислав Миловановић, од 2000. године (пре тога је, од 1985. године, саветник градње)

Аутори конструкције пројекта наставка градње:
Дипл. инж. Војислав Марисављевић – одговорни пројектант од 1986. године
Дипл. инж. Душан Арбајтер и дипл. инж. Милутин Марјановић – главни пројектанти технологије градње

Аутор пројекта унутрашњег уређења Храма:
Дипл. инж. арх. Драгомир Ацовић – главни архитекта од 2002. године

Пројектовање:
Архитектонско-грађевински пројекат: „Студио“, Београд
Одговорни пројектанти: арх. Љиљана Танасијевић и арх. Дубравка Пуача-Матовић
Пројекат конструкције: пројектна организација „Драгиша Брашован“
Пројектанти инсталација:
– јака струја: одговорни пројектант дипл. инж. Марија Мрђанов – пројектна организација
„Машинопројект“, Београд
– слаба струја: одговорни пројектант дипл. инж. Зоран С. Кецојевић – пројектна организација „МЕ.COM“ Београд
– термо-техничке инсталације (климатизација, вентилација и грејање): мр Душан Мирковић – пројектна организација: „Рок“, Београд
– водовод и канализација: дипл. инж. Снежана Којовић – пројектна организација „Хидрокоп“, Београд
– спољно декоративно осветљење Храма: дипл. инж. Ана Дрндаревић, предузеће „Минел-Шредер“
– унутрашње осветљење Храма: дипл. инж. Ана Дрндаревић, предузеће „Минел-Шредер“ и предузеће Lisis Будимпешта

Светосавски крст:
Ликовно решење крстова на Храму: академски вајар Небојша Митрић и проф. арх. Бранко Пешић

Пројекат акустике:
Дипл. инж. Стеван Милосављевић и др Душан Калић

Аутори пројекта уређења Светосавског платоа:
Проф. др Владимир Мацура и дипл. инж. Ђорђе Бобић